Telegramda tarqalayoygan audioga ishonmanglar! Hozirgina…

1368

Telegramda tarqalayoygan audioga ishonmanglar! Hozirgina Rahimberdi domla Rahmonovdan bu audioning mish-mish ekanlgini tasdiqladik! Alloh umringizni ziyoda qilsin, Anvar qori janoblari! Birovning o’limini sog’inib kutishdan ko’ra badbaxtlik bo’lmasa kerak! Anvar qorini “o’ldi”ga chiqarishga urinayotganlarga insof so’raymiz!

#